Innreguleringsventiler TacoSetter Bypass Solar 130

Beskrivelse

TacoSetter Bypass Solar reguleringsventiler gir en enkel og nøyaktig måte å regulere inn vannmengder i varme- ventilasjons- airconditions- og kjøleanlegg. Ventilen er en kombinert reguleringsventil og stengeventil med direkte indikasjon på flowraten i l/min. i solsystemer.

 • Alle
 • Akkumulatortank (4)
 • Ekspansjonskar (2)
 • Elektrokjeler (1)
 • Fjernvarmerør (1)
 • Generelle spørsmål (6)
 • Godt og blandet (1)
 • Luftgardin (1)
 • Luftporter (1)
 • Luftvifte (1)
 • Mikrobobleutskillere (1)
 • Olje- og gasskjeler (12)
 • Skorsteinssystem (1)
 • Solceller (3)
 • Solfanger (4)
 • Solstasjon (4)
 • Solstrøm (1)
 • Tacosetter Bypass (14)
 • Varmepumpe (6)
 • Vedkjeler (9)
 • Vekslere (5)
 • Viftekonvektorer (7)
 • Alle
 • Bio-olje