Her finner du noen av våre beregningsverktøy.

Varmetap fra akkumulatortanker
Et lite regneark som benytter en forenklet formel for beregning av varmetap fra akkumulatortanker. Regnearket er laget for Excel 2010 og inneholder en ufarlig makro som må aktiveres dersom man ønsker å masseberegne akkumulatortanker.
Varmetap fra akkumulatortanker

Beregning Olimpia Slimline viftekonvektorer
SGP Armatec tilbyr de svært populære Slimline viftekonvektorene. Viftekonvektorer gir betydelig mer varme enn radiatorer i forhold til størrelsen og er spesielt viktige i lavtempererte anlegg. En viftekonvektor leverer mer varme jo høyere turtemperaturen er i forhold til omgivelsestemperaturen, og mer varme ved lavere delta-t enn ved høy delta-t. For å forenkle uttaket av viftekonvektorer har vi laget et lite Excel-basert verktøy for å bistå til uttaket. Er du usikker er det naturligvis bare å ta kontakt med SGP Armatec på 67 52 21 21 for bistand. Beregning Olimpia Viftekonvektorer

Beregning av ekspansjonskar
Dette er en enkel Excel-modell som beregner standard ekspansjonskar og kompressorkar samt sikkerhetsventiler til varmeanlegg. Modellen kan også beregne eller estimere totale vannmengder i anlegg basert på effekt, rørføringer e.l. Modellen benytter nyeste Europeiske normer med tanke på sikkerhetsmarginer. Har du spørsmål til arket eller ønsker å diskutere ekspansjonsløsninger så er det bare å ta kontakt. Beregning av ekspansjonskar.

Alfa Laval beregningsprogram for varmevekslere
Det skal være lett å finne riktig produkt og vi skal alltid jobbe for å gjøre hverdagen enda enklere for våre kunder. Alfa Laval lanserer et verktøy som hjelper deg med å finne et produkt til din applikasjon innen varme og kjøling som best passer ditt behov. Test Alfa Laval produktguide i dag. Test også gjerne Centralprovaren som er laget av Armatec AB og Alfa Laval.

Samlestokker
Verktøyet er laget for enkelt å beregne en prefabrikkert samlestokk, samt lage en god og nøytral beskrivelse av denne samlestokken gitt dine valg. Beregningsverktøy for samlestokker.
Beregningsverktøy for samlestokker

Logstor Statech
Logstor Statech er et beregningsprogram utviklet av Logstor for å beregne rørdimensjoner, varmetap osv. for Logstor fjernvarmeprodukter. Statech er tilgjengelig på CD gjennom å ta kontakt med SGP Armatec på telefon 67 52 21 21.

Logstor Calculator
Logstor har utviklet en avansert kalkulator for beregning av varmetap fra fjernvarmerør. Kalkulatoren lar deg beregne konsekvensen av ulike typer rør og isolasjonstykkelser.
Logstor Calculator

Se også vedlagte beskrivelse av Logstors Calculator. Logstor Calculator