Her finner du noen av våre beregningsverktøy.

Varmetap fra akkumulatortanker
Et lite regneark som benytter en forenklet formel for beregning av varmetap fra akkumulatortanker. Regnearket er laget for Excel 2010 og inneholder en ufarlig makro som må aktiveres dersom man ønsker å masseberegne akkumulatortanker.
Varmetap fra akkumulatortanker

Beregning Olimpia Slimline viftekonvektorer
SGP Armatec tilbyr de svært populære Slimline viftekonvektorene. Viftekonvektorer gir betydelig mer varme enn radiatorer i forhold til størrelsen og er spesielt viktige i lavtempererte anlegg. En viftekonvektor leverer mer varme jo høyere turtemperaturen er i forhold til omgivelsestemperaturen, og mer varme ved lavere delta-t enn ved høy delta-t. For å forenkle uttaket av viftekonvektorer har vi laget et lite Excel-basert verktøy for å bistå til uttaket. Er du usikker er det naturligvis bare å ta kontakt med SGP Varmeteknikk på 67 52 21 21 for bistand. Beregning Olimpia Viftekonvektorer

Biovarmeplanlegger
SGP har laget et lite og enkelt beregningverktøy for konsulenter. Ta kontakt med SGP Armatec AS for tilgang.

Beregning av ekspansjonskar
Dette er en enkel Excel-modell som beregner standard ekspansjonskar og kompressorkar samt sikkerhetsventiler til varmeanlegg. Modellen kan også beregne eller estimere totale vannmengder i anlegg basert på effekt, rørføringer e.l. Modellen benytter nyeste Europeiske normer med tanke på sikkerhetsmarginer. Har du spørsmål til arket eller ønsker å diskutere ekspansjonsløsninger så er det bare å ta kontakt. Beregning av ekspansjonskar

Alfa Laval beregningsprogram for varmevekslere
Alfa Laval jobber med nytt beregningsprogram for varmevekslere. Vi kommer tilbake med mer informasjon når dette er klart.

Samlestokker
Beregningsverktøy for samlestokker.

Logstor Statech
Logstor Statech er et beregningsprogram utviklet av Logstor for å beregne rørdimensjoner, varmetap osv. for Logstor fjernvarmeprodukter. Statech er tilgjengelig på CD gjennom å ta kontakt med SGP Varmeteknikk på telefon 67 52 21 21.

Logstor Calculator
Logstor har utviklet en avansert kalkulator for beregning av varmetap fra fjernvarmerør. Kalkulatoren lar deg beregne konsekvensen av ulike typer rør og isolasjonstykkelser. Logstor Calculator

Se også vedlagte beskrivelse av Logstors Calculator. Logstor Calculator