En viftekonvektor kan benyttes til varmedrift på alle vanntemperaturer fra 25 – 80°C. Det betyr at den passer til alle varmekilder så som varmepumpe, oljekjele, elkjele, gasskjele og solvarme.

Minimum temperatur i kjøledrift er 4°C, det betyr at den passer til alle varmepumper som kan levere kjøling, samt såkalt frikjøling, det vil si å benytte brønnpark direkte til kjøling via en kjøleveksler. Dette gjelder alle våre viftekonvektorer. For å forenkle uttaket av viftekonvektorer har vi laget et beregningsprogram for å bistå til uttaket.

Montering Olimpia SLI viftekonvektor

Velg
Turtemperatur
Returtemperatur
Omgivelsestemperatur
Trinnhastighet
Watt/m2