Et selskap i utvikling siden 1929!

Old-historieSGP

Sig. G. Pedersen AS ble etablert i 1929 som et rent agenturfirma for VVS produkter, men tok ganske snart blant annet opp salget av Høgfors støpejernskjeler. Fram til 1980 årene hadde det også utviklet seg en pumpe- og en varmeavdeling. Da firmaet ble solgt med pumpeavdelingen, ble det naturlig å etablere et eget firma som kunne ta vare på både den kunnskap og de produktene som man hadde opparbeidet i det norske marked i løpet av mer enn 60 år.

SGP Armatec AS (tidligere SGP Varmeteknikk AS) ble etablert i april 1990 som et eget firma med den målsetning å betjene markedet med kvalitetsprodukter og sin store kunnskap om vannbårne anlegg. Selskapets fokus er i stor grad rettet mot mellomstore og store varme og kjøleanlegg i bygninger og industri. I begynnelsen av 2017 endret selskapet navnet til SGP Armatec AS og består av 3 avdelinger i Norge. Avdelingene er lokalisert i Asker, Moss og Bergen.

Vår tidslinje: