Wita høyeffektive sirkulasjonspumper produsert i Tyskland sikrer høy kvalitet, effektive strukturer, kvalitetsstandarder og krav til håndverk. Alle sirkulasjonspumper leveres med varmeisoleringsskall, tetninger, koblingsplugger eller permanent installerte kabler.

I en gjennomsnittlig husholdning er 10% til 15% av strømforbruket forårsaket av standardpumper. Gjennom bruk av WITA høyeffektive pumper kan energiforbruket sammenlignes med en konvensjonell sirkulasjonspumpe. Omtrent 80%. Den hydrauliske kraften forblir nesten den samme sammenlignet med standardpumper.