Gjennom bruk av solvarme kan man hente betydelige mengder energi (og betydelig mer enn ved solstrøm). Dette varmer opp varmt vann (glykol) som lagres i akkumulatortanker til senere bruk. SGP benytter De Dietrich solpaneler i ulike størrelser. Dette er trykksatte paneler som gir lang levetid og lite vedlikeholdsbehov. SGP har levert til en stor rekke solvarmeprosjekter i hele Norge. Se håndbok fra Norsk Solenergiforening