SGP fører brennere til sine olje- og gasskjeler i alle størrelser.