Denne Personvernerklæringen gjelder innsamling og bruk av personopplysninger på sgp.no og i forbindelse med kjøp og andre henvendelser. Behandlingen av personopplysninger er i Norge hovedsakelig regulert i personopplysningsloven, men en rekke andre lovverk som blant annet ekomloven, markedsføringsloven og regnskapsloven gir også retningslinjer for hvordan informasjon som kan knyttes til en person, skal behandles.

SGP Armatec AS er også underlagt bestemmelser som spesifikt begrenser hvor lenge vi kan ta vare på enkelte typer informasjon. Du finner mer informasjon om personvern og personvernrelaterte saker på nettsidene til Datatilsynet.

Hvilke personopplysninger behandler vi?

Hvis du er registrert som kunde, registrert deg under åpen dag og/eller gjennomført kurs hos SGP Armatec AS registrerer vi følgende opplysninger om deg:

 • Navn
 • Telefonnummer
 • E-postadresse

I forbindelse med kjøp og henvendelser vil vi også lagre:

 • Tilbuds- og kjøpshistorikk, blant annet hvilken type vare eller tjeneste du har kjøpt og når du kjøpte dem
 • Servicestatus, servicehistorikk, returer, reklamasjoner, reparasjoner samt evt. oppgraderinger av produkter
 • Informasjon omkring hvilke kurs/kompetanser du innehar som er relevante for leveranse og oppfølging av SGP Armatec sine produkter i markedet.
 • Leveringsadresse
 • Fag/produktinteresser

Personopplysninger vil ikke lagres lenger enn det som er nødvendig for å gjennomføre formålet med behandlingen.

Grunnlag for å behandle personopplysninger

Personopplysninger brukes til å administrere kundeforhold, til fakturering, bestillinger, ordrehåndtering, og i alle andre sammenhenger der SGP Armatec må vite hvem vi har kontakt med. Opplysningene er vårt grunnlag for å gi våre kunder relevant informasjon om våre produkter og tjenester, slik at de skal holde seg oppdatert på siste nytt fra SGP Armatec.

Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos alle selgere hos SGP Armatec, samt daglig leder. Vi skal hele tiden sørge for at SGP Armatec følger personvernloven.

Hva bruker vi dine personopplysninger til?

Vi behandler dine personopplysninger for følgende formål:

 • Salg: Dette omfatter oppfyllelse av våre forpliktelser overfor deg som kunde, herunder levering, relevant service, kundeoppfølging og besvarelse av spørsmål, samt oppfyllelse av våre plikter etter gjeldende regelverk.
 • Tilbud: Vi vil benytte dine personopplysninger for å gi deg relevante råd, oppfølgning og tilbud på produkter og tjenester relatert til det du allerede har kjøpt hos oss.
  Etablere/administrere kundeprofil: Vi vil kunne etablere en kundeprofil basert på kjøpshistorikk og tilgjengelige opplysninger som grunnlag for nyhetsbrev, produktinformasjon, tilpasset markedsføring og kjøpsanalyser.
 • Reklamasjoner og reparasjoner: Dersom du reklamerer på en vare eller ber oss om å foreta en reparasjon eller omlevering, vil vi trenge dine kontaktopplysninger for å kunne registrere reklamasjonen og gjennomføre reparasjon eller omlevering.
 • Elektronisk markedsføring: Dersom du eksplisitt har samtykket til det, vil vi benytte personopplysninger vi har om deg til å sende deg tilbud og informasjon om våre produkter. Vi benytter i denne forbindelse bl.a. den informasjonen vi har om dine tidligere kjøp for å gi deg tilbud som vi tror du vil være interessert i. Du kan når som helst gi oss beskjed om at du ikke lenger ønsker denne typen henvendelser ved å kontakte oss på e-post post@sgp.no.
 • Kampanjer og undersøkelser: Dersom du velger å delta i en undersøkelse, kampanje el. på nettstedet, vil du kunne bli bedt om å oppgi personopplysninger, slik som navn, adresse og/eller telefonnummer. Formålet vil være å kunne identifisere deg dersom du for eksempel vinner en premie.

Hvem får tilgang til dine personopplysninger?

Konfidensialitet. Dine personopplysninger er lagret i vårt CRM-system og det er kun våre ansatte som har rett til innsyn. Eksterne tjenesteleverandører (databehandlere) kan behandle personopplysninger på vegne av SGP Armatec på ulike områder. SGP Armatec vil iverksette tiltak i samsvar med gjeldende lovgivning for å beskytte de personopplysningene som behandles av eksterne tjenesteleverandører.

Du har rett til å kreve begrenset tilgang til dine opplysninger som er lagret hos oss.

Bruk av informasjonskapsler (cookies)

SGP Armatec setter pris på at du besøker våre nettsider. Vi ønsker å forsikre deg om at all personlig informasjon behandles på en sikker måte. Denne siden forklarer hvordan SGP Armatec håndterer de personopplysningene vi samler inn på disse nettsidene.

Hvordan cookies brukes på sgp.no

Nettleseren din sender også automatisk opplysninger til sgp.com sine servere hver gang du ber om å få vist en side. Dette er for eksempel opplysninger om hvilken nettleser og versjon du bruker og din internettadresse (IP-adresse). For hver side som vises, lagres i tillegg opplysninger om dato og tid, hvilken side du kom fra, hvilken side du er på, osv.

Ingen av disse opplysningene blir brukt til å identifisere enkeltpersoner. Vi bruker disse opplysningene til å generere en samlet statistikk som blant annet viser hvilke sider som er mest populære og hvilken informasjon brukerne søker. Vi bruker statistikken som et redskap til å forbedre våre tjenester.

Verktøyene vi benytter for å innhente statistikk er Google Analytics og Hotjar. SGP Armatec kan garantere at brukerne vil være anonyme og at ingen personlig identifiserbar informasjon sendes eller deles.

Hvordan du kan reservere deg mot bruk av informasjonskapsler

For å reservere deg mot bruk av informasjonskapsler må du endre sikkerhetsinnstillingene i nettleseren din. Du finner linker til instruksjoner for de vanligste nettleserne under. Der hvor det ikke finnes norske veiledninger har vi linket til de engelske.

Chrome
Firefox
Safari
Safari på iPhone, iPad eller iPod
Opera
Internet Explorer

Sletting

SGP Armatec sletter opplysningene om deg i tråd med krav i regelverket. Opplysninger om kjøp vil som hovedregel slettes når det ikke lenger er behov for å lagre opplysningene for å besvare kundehenvendelser og reklamasjoner, med mindre vi trenger opplysningene for å oppfylle andre legitime formål. Regnskapslovgivningen og annen lovgivning kan i enkelte tilfeller pålegge oss å lagre visse typer informasjon i et lengre tidsrom.

I stedet for å slette personopplysningene, kan det i enkelte tilfeller være aktuelt å anonymisere personopplysningene. Med anonymisering menes at alle identifiserende eller potensielt identifiserende kjennetegn fjernes fra datasett som tas vare på.

Slik kontakter du oss

Dersom opplysningene er uriktige eller ufullstendige, kan du kontakte din kontaktperson hos SGP Armatec eller send en e-post til post@sgp.no og vi skal da kunne gi deg tilgang til dine opplysninger, endre eller også slette opplysninger. Du kan også kontakte oss hvis du ønsker ytterligere informasjon om vår behandling av personopplysninger.