SGP Armatec AS er en av landets eldste og ledende leverandører av utstyr til vannbåren varme og består i dag av 3 avdelinger lokalisert i Asker, Moss og Bergen. Våre kunder er fordelt over hele Norge.

I dag har vi et bredt produktspekter og er ca. 30 medarbeidere som arbeider med informasjon og markedsføring av produktene. Hovedtyngden av våre produkter importeres fra noen av Europas ledende leverandører innen hvert sitt felt, men vi har også egenproduksjon av el-kjeler og leverer dessuten komplette container-løsninger med varmesentraler for forskjellige energibærere eller kombinasjon av to eller flere slike. Målsettingen er at du som profesjonell kunde skal kunne få et komplett tilbud innen vannbåren varme. Vi er den leverandøren som har arbeidet lengst i Norge med vannbåren varme og har et bredt spekter produkter som dekker alt fra små anlegg til store fjernvarmeanlegg.

I 2015 kjøpte Armatec AB, som inngår i Ernströmgruppen, 100% av aksjene i SGP Varmeteknikk AS. Derfor ble det naturlig at vi endret navn til SGP Armatec tidlig i 2017.

Returordninger/sertifiseringer

 

Logo MiljøfyrtårnMiljøfyrtårn bedrift

SGP er sertifisert som Miljøfyrtårn bedrift. Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel på at vi som bedrift arbeider bevisst for å opptre så miljøvennlig som mulig. Dette gjelder både internt for oss og for valg av våre produkter/produsenter. Les mer om miljøsertifiseringen.

 

gront-punkt-logoFokus på miljøet

SGP Armatec er medlem i Grønt Punkt Norge og betaler et miljøbidrag for emballasjen vi sender ut i det norske markedet. Les mer om ordningen på Grønt Punkt sin hjemmeside.

 

Renas-logoVi er medlem av Renas

Vi skal gjennom vår innsamlingsmodell stimulere avfallsbesittere til å kildesortere og innlevere EE-avfall til godkjente mottak. Finn ut hva det innebærer å være medlem av Renas.