Akkumulatortanker blir mer og mer fremtredende i varme og kjøle-anlegg. Det viktigste med akkumulatortanker er at de tar vare på energien inntil en ønsker å benytte seg av den, og derfor velger SGP kun tanker som har klasse 3 eller høyere isolasjonsverdi iht. NS-EN12828. Våre Akvatermtanker er som standard isolert med 100 mm PUR skum.

Akvaterm tankene kan tilpasses etter ditt ønske i forhold til følerlommer, stusser/flenser og generell utforming. Våre rimeligere Reflex HF tanker er utstyrt med 90 mm PU skum og har som standard enten DN80 eller DN125 flenser for å tillate store vannmengder.