Svært mange sluttbrukere – både villaeiere, eiere av næringsbygg og offentlige eiendomsbesittere lurer på om de på grunn av nye regler om utfasing av olje innen 2020 må og bør kaste ut oljekjelen sin så raskt som mulig.

SGP Armatec AS mener at en oljekjele er en verdifull del av et komplett varmeanlegg og vil og bør fortsette å være det i fremtiden fordi:

  • Oljekjeler er ofte svært driftssikre
  • Oljekjeler har ofte en svært lang levetid
  • Oljekjeler gir raskt høy effekt på det tidspunktet du trenger effekten
  • Oljekjelene avlaster strømnettet i vesentlig grad i forhold til effekttopper (og ja – nettleien vil trolig fortsette og øke med betydelig styrke etter hvert som oljekjelene slukkes og el-nettet må bygges ut). Økte investeringer i strømnettet er en del av monopolvirksomheten til netteierne, og nettselskapene tillates å dekke sine kostnader (alle) samt en margin på dette.
    Dette betyr at enhver utbygging av infrastruktur i nettet alltid er lønnsomt for netteier og finansieres av kundene.

Utfordringen er jo at det skal bli forbudt å fyre med fossil olje. Nå er det imidlertid kommet svært mange gode bio-oljeprodukter på markedet som er fornybare.
Å konvertere din eksisterende oljekjel til en bio-oljekjel er en relativt enkel sak, og i Oslo-regionen er det flere fyringsteknikere som tilbyr denne konverteringen for mellom 10 og 15.000 kroner – vesentlig rimeligere enn en investering i en varmepumpe.

Fyringskostnaden for bio-olje er omtrent som for fossil olje.

Les også: Slik gjør du oljebrenneren miljøvennlig!

Betyr dette at man ikke bør installere verken varmepumpe, pelletskjeler eller solvarme i anlegget ditt?

På ingen måte – å investere i en varmepumpe eller en pelletskjel kan være en gunstig investering rent økonomisk, men det er ingen grunn til å gjøre dette utelukkende på grunn av forbudet mot fyring med fossil olje. Fyrer du med fornybar bio-olje er det heller ingen miljømessig grunn til å konvertere til en varmepumpe før du selv ønsker det. Skulle du velge å konvertere til f.eks. en varmepumpe så kan det også være lurt å beholde oljekjelen din som spisslast og backup (ettersom kjelen allerede er montert) – du vil da bli vesentlig mindre avhengig av strømprisene.

Les mer om SGPs varmepumper
Les mer om SGPs pelletskjeler
Les mer om SGPs solvarmesystemer
Les mer om SGPs elektrokjeler