Fra 2020 blir oljefyring forbudt. Men det er ikke selve oljekjelen som blir ulovlig, det er hva du hiver inni som er problemet. Forbudet innebærer at det fra 2020 blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av boliger, og som grunnlast i bygg. Dette skal gi reduserte klimagassutslipp.

Oljebrenner av merket DeDietrich. Mange som akkurat har investert i en oljebrenner fortviler over at det på nytt må investeres i andre alternativer. En varmepumpe koster flere titalls tusen kroner, og dersom man akkurat har investert i oljefyring kan dette føles bittert.

Men det mange ikke vet er at det er ikke selve oljekjelen som blir forbudt, men hva du velger å fyre med. Med enkle endringer kan samme fyringsanlegg brukes. Fyring med bioolje gir små klimagassutslipp, siden det er laget av fornybar ressurser.  

Slik blir fyringsanlegget ditt fornybart523


Dersom du ønsker å beholde fyringsanlegget ditt, men å fylle på med bioolje, så trenger du service og gjennomgang av anlegget ditt. Slanger og pakninger som ikke tåler denne type olje må skiftes ut.
 Rør og tank må kontrolleres og sertifiseres, men om både brenner og kjele er i orden kan du fint beholde dette. Dersom du har en utendørs tank, kan du beholde denne om den godkjennes.

Biofyringsolje er en type biodiesel. Prisen på bioolje er gjerne rimeligere enn fossilt brensel, da du blant annet slipper Co2-avgift. Oljen kan blant annet lages av resirkulerte biooljer, dyrefett, planteoljer og fiskeolje.

Har du spørsmål om fornybar fyring? Ta gjerne kontakt med oss i SGP Armatec.