SGP Varmeteknikk og Sempa Energi AS fusjonerer

Sempa Energi AS i Bergen har i mange år vært en del av SGP systemet. Fra og med 1. mai i år så fusjoneres selskapet inn i SGP Varmeteknikk AS.

Sempa Energi AS er i dag kjent for svært høy service på Vestlandet og for sine gode elkjeler som i svært stor grad lagerlegges i Bergen. SGP har nå blitt en del av Armatec, og som en del av forenklingen av selskapsstrukturen vil Sempa Energi AS fusjoneres inn i SGP Varmeteknikk AS. Sempa vil fremdeles bestå som et avdelingskontor med hovedansvar for Vestlandet og hovedansvar for SGPs elkjeler som vil gå under betegnelsen «Sempa».

Fusjonen innebærer at SGP Varmeteknikk overtar alle rettigheter og plikter som Sempa Energi har hatt i markedet og overfor ansatte. Vi vil fremdeles bygge vårt kontor i Blindheimsvegen 93 på Nyborg til å bli et sterk aktør for profesjonelle kunder på Vestlandet. Sempa består i dag av 5 ansatte: Tom Konow, Kjeld Nordentoft, John Myrland, Åge Kjeilen og Christian Holen.

Endringene skjer fra og med 1. mai, og fakturaer skal etter dette sendes til:

Fysiske fakturaer: SGP Varmeteknikk AS, Postboks 506, 1302 Sandvika

E-fakturaer:           faktura@sgp.no

Om dere har spørsmål til fusjonen, så er det bare å ta kontakt med daglig leder i SGP Varmeteknikk; Jo Helge Gilje (jhg@sgp.no) eller leder for avdeling Bergen / Sempa Energi: Tom Konow (tk@sgp.no)