Oppdatering av Beregning av ekspansjonskar

Beregning av ekspansjonskar
Dette er en enkel Excel-modell som beregner standard ekspansjonskar og kompressorkar samt sikkerhetsventiler til varmeanlegg. Denne versjonen har blitt gjort mindre feilrettinger når det gjelder uttak av store Variomat-systemer. Modellen kan også beregne eller estimere totale vannmengder i anlegg basert på effekt, rørføringer e.l. Modellen benytter nyeste Europeiske normer med tanke på sikkerhetsmarginer. Har du spørsmål til arket eller ønsker å diskutere ekspansjonsløsninger så er det bare å ta kontakt. Beregning av ekspansjonskar