Høytemperatur gulvvarmerør

Varmefordelingssystemet System 70 er beregnet på å bygge gulvoppvarmingsanlegg som samtidig kan tilkoples radiatorer. For første gang er det derved mulig å få en direkte kombinasjon av de to oppvarmingssystemene.

Kategori:

Beskrivelse

Varmefordelingssystemet System 70 er beregnet på å bygge gulvoppvarmingsanlegg som samtidig kan tilkoples radiatorer. For første gang er det derved mulig å få en direkte kombinasjon av de to oppvarmingssystemene. Dette betyr at det bare trengs en turledning og bare en fordeler. Den viktigste delen i dette systemet er Varioflex DUO-røret. Dette er et strålefornettet oksygentett PEX-rør (12x2mm) som ligger i et polyetylen beskyttelsesrør. Luftspalten mellom rørene gir en nøyaktig forhåndsgitt varmeisolasjon av røret. DUO-røret blir brukt både for gulvoppvarmingssystemet og radiatorene.

GULVOPPVARMING
En annen del i systemet i tillegg til DUO-røret er knotteplater for gulvoppvarmingen. DUO-røret blir lagt direkte ned i knotteplatene eller i en aluminium varmefordelingsplate, med en senteravstand som blir varmeteknisk beregnet.

DUO-røret er konstruert slik at, i motsetning til tradisjonelle rør for gulvoppvarming, blir varmtvannets høyere temperatur redusert i dobbeltrøret. Temperaturen på røroverflaten og temperaturfordelingen i gulvkonstruksjonen er derved lik et sammenlignbart konvensjonelt gulvvarmesystem. Overflatetemperaturen, som ble målt under undersøkelsene for godkjenning, viser at også ved høyere temperaturer i turledningen blir den maksimalt tillatte temperaturen ikke overskredet. I etasjer som bare blir oppvarmet med gulvoppvarming og etasjer som blir oppvarmet med en kombinasjon av gulvoppvarming og radiatorer, blir DUO-røret lagt ned i knotteplatene.

Fordelen med dette er at alle komponentene som trenges er innebygget i platene:
– Lyddemping
– Nødvendig varmeisolasjon
– Feste for rørene
– Forhåndsbestemmelse av røravstanden

BRUKSOMRÅDER:
System 70 kan praktisk talt brukes i alle bygninger med vannbåren varme. Nedenfor nevnte eksempler gir et godt bilde av hvor SYSTEM 70 med fordel kan brukes:
Boligbygg (villaer, flermannsboliger, boligblokker), kontor- og offentlige bygg, svømmehaller og utendørs svømmebasseng, sykehus, varehus, barnehager, aldershjem, fornyelse av boliger (f.eks. med bad), påbygninger og utvidelse av bygninger (f.eks. vinterhager), hoteller.