Kompressorstyrt trykkholdeanlegg Reflexomat

Kategori:

Beskrivelse

Kompressorstyrt membran ekspansjonskar for lukkede varme- og kjøleanlegg.

Reflexomat ekspansjonskar er utstyrt med en membransekk av samme fasong og størrelse som karet. Sekken opptar ekspandert vann fra anlegget, mens «ladetrykket» ligger mellom sekken og karets vegger.

Kompressor og automatikkskap er påbygget tanken, og et kontaktmanometer med justerbart maks.- og min. grenser styrer driftstrykket. Ved synkende temperatur og minkende vannvolum presses vannet i ekspansjonskaret tilbake til anlegget, trykket synker, og kompressoren starter automatisk for å vedlikeholde «ladetrykket». Ved kaldt anlegg er sekken presset tom for vann og karet er fylt med ladeluft. Når vannet ekspanderer ved oppvarming og trenger inn i sekken, evakueres ladetrykket automatisk, og ved maksimal fyring er ekspansjonskaret fylt opp av ekspandert vann.