Vi i SGP Armatec har akkurat levert en komplett energisentral til Biltema sin nye butikk på Slitu, som nå kan ta imot sine kunder i et varmt lokale.

Prosjektet ble styrt av Rørlegger Kontakten AS ved prosjektleder Steinar Olsen. Vi fikk meget kort leveringstid på dette prosjektet, men klarte å levere et komplett anlegg på kun 4 uker. I tillegg har vi bistått i utforming av systemskjema, prosjektering av vannmengder, hvordan å koble varmepumpe mot akkumulatortank, varmeveksler, elkjel og ekspansjon.

Til prosjekt «Biltema Slitu» leverte SGP Armatec:

Thermocold Domino EXR2145H 168 kW luft/vann varmepumpe fra Dynamisk Energi AS. Varmepumpen er levert med bla. Danfoss EVI kompressorer, Super Low noise vifte og Nordic Kit, og er dermed tilpasset drift i kalde klima. Nordic Kit innebærer bla. smart defrost, større avstand mellom lameller på fordamper, hydrofilisk overflatebehandlede ribber, solide varmeelementer i bunnen av fordampere, renner for fjerning av vann i forbindelse med defrosting og isolerte kompressorer mm.

I tillegg leverte vi:

  • Ekspansjon, vakuumutlufter og 2 stk. 1500 liter  akkumulatortanker fra Reflex.
  • Elkjel på 210 kW fra Termostroj
  • Varmeveksler fra AlfaLaval
  • Varmluftsvifter fra Sonniger

Anlegget ble kjørt i gang 10. november og har fra første dag prestert iht. forventninger. Rørlegger har gjort en god jobb med å bygge anlegget akkurat slik som prosjektert og igangkjøringen gikk derfor som en drøm.