Hvis kjøling skal benyttes på konvektor, så må det etableres avløp for kondensvann. Kontroller også at konvektor er levert med kondensplate. Da må konvektor henge loddrett eller vannrett for at kondensvann skal komme i kondensoppsamler.