Sonniger GuardPro luftport kan dekke inntil 2 meter i bredde og 7,5 meter i høyde. Flere kan bygges sammen slik at bredden øker opp til for eksempel 6 meter.