Alfa Laval Maxi Compact er en ny kompakt fjernvarmesentral for bygninger med et effektbehov opp til 350 kW.

Maxi Compact finnes i en variant for varme og en variant for varme og tappevann. Hjertet i sentralen er to kraftige AHRI sertifiserte varmevekslere. Dette betyr at du kan stole på ytelsen og redusere returtemperaturen til fjernvarmenettet.

Vår nye sentral er produsert i Sverige og bygget på en høy grad av standardisering. Det korter ned tiden fra bestilling til leveranse.

Delta på webinar fredag 25/8
kl. 10.00 – 11.00

Bli med via Skype når Alfa Laval sine produktansvarlige presenterer den nye kundesentralen!

Delta her!