Visste du at en viftekonvektor kan benyttes både til å varme opp og kjøle ned din bolig?

En viftekonvektor er i stand til å levere fra seg mye energi på kort tid gjennom å føre varmt (eller kaldt) vann gjennom et register og samtidig blåse luft gjennom dette registeret.

Viftekonvektoren lager med andre ord ikke noe varme eller kulde for deg, men fordeler dette på en veldig effektiv måte. Det kan derfor tenkes at du har en viftekonvektor som i seg selv kan både varme og kjøle, men at du i DITT anlegg bare kan varme eller bare kjøle. Dette vil normalt avklares gjennom en dialog med din installatør. For varme og kjøling anbefaler vi viftekovektoren SL® 2-rørs uten radiatorplate, med grill.

Løsning ved kondens

Om du har kjøling på viftekonvektoren så må en også være klar over at det kan oppstå kondens. Denne kondensen er rent vann, men den må fjernes på et effektivt vis gjennom å føre en slange/rør til sluk. Alternativt vil kondensen samle seg på gulvet under viftekonvektoren, og det ønsker man normalt ikke. Har du spørsmål rundt dette så kan du kontakte oss på e-post: post@sgp.no for nærmere informasjon. Du er også velkommen til å ringe oss på tlf: 67 52 21 21 eller ta direkte kontakt med en av våre Salgsingeniører.

Viftekonvektor som også varmer

Når det gjelder varme så har en viftekonvektor den egenskapen at den kan levere ganske mye varme – selv med relativt lave temperaturer fra for eksempel din varmepumpe. Dette gir igjen lave returtemperaturer til varmepumpen – som gir deg som bruker høy virkningsgrad og lavere energiregning. En tommelfingerregel er at en viftekonvektor gir fra seg minst 4 ganger så mye energi som en tilsvarende størrelse radiator. Finn ut hvilken viftekonvektor som passer til ditt prosjekt gjennom å benytte vårt beregningsskjema her.