Vi støtter ferietilbudet «Blå kors ferier»!

Vi i SGP Armatec er stolte over å støtte tilbudet «Blå kors ferier» de to kommende årene, i 2020 og i 2021. Dette gjør vi i samarbeid med vårt søsterselskap Armaturjonsson AS.

Det er ikke gitt at alle barn og unge får muligheten til å reise på ferie, og Blå Kors har satt fokus på akkurat dette gjennom sitt tilbud. De har satt i gang et gratis, rusfritt ferietilbud for familier som har rusavhengighet, psykiske utfordringer eller fattigdomsproblematikk tett på livet.

Ferietilbudene arrangeres gjennom hele året, i fellesferier og helger, og familier over hele landet har muligheten til å søke om plass. Feriene er tilpasset hele familien med aktiviteter for både store og små. Motivasjonen er å gi alle barn og unge muligheten til å skape gode ferieminner, uansett livssituasjon. Dette engasjementet har vi i samarbeid med vårt søsterselskap, Armaturjonsson AS, valgt å støtte.

Midlene til å støtte Blå Kors og Blå Kors Ferier har vi fått gjennom vårt eierselskap Ernströmgruppen og Ernströmgruppen Ulla och Gerhard Hobohms Stiftelse i Sverige, der et av hovedfokusene er å gi økonomisk støtte til hjelpeorganisasjoner som jobber med enten omsorg og pleie av barn, undervisning og utdanning eller hjelpeaktiviteter blant de trengende.

Så da håper og tror vi at mange familier i Norge har gleden av å skape nye og fine ferieminner de neste årene!