Vi er miljøvennlige fra A til Å!

I en tid hvor fokus på miljøet og miljøforurensing aldri har vært større, så må vi si oss privilegerte som kan jobbe med produkter som støtter denne utviklingen. I tillegg eies SGP Armatec av Ernströmgruppen som stiller strenge krav til våre miljøavtrykk.

Våre kontorer ligger i Solbråveien i Asker, ca. 20 minutters gange fra togstasjonen – med relativt svak bussforbindelse lokalt. For at det ikke skal være ugunstig for de ansatte å velge en miljøvennlig reisemåte til jobb, har SGP Armatec valgt å investere i 4 elektriske sparkesykler. Slik vil de ansatte kunne bruke det lokale kollektivtilbudet, og samtidig spare opptil 1 time totalt i gangtid. SGP har estimert at med 4 sparkesykler og 8 måneders «driftstid» per år så vil vi spare miljøet for 1,9 tonn CO2 utslipp årlig. «1,9 tonn redusert CO2 utslipp alene redder jo ikke verden, men det er likevel et bidrag i riktig retning» synes daglig leder Jo Helge Gilje.

Egenprodusert energi
Både sparkesyklene og våre elektriske biler lades på jobben, med egenprodusert strøm fra våre solcellepaneler på taket. Skulle man risikere å bli svett på ryggen kan de ansatte velge å ta seg en dusj i vann som er varmet opp av våre solfangere. I tillegg benyttes det frikjøling innendørs ved hjelp av energibrønner langt under bakken.

«Miljøet» er ikke alene grunnen til at SGP Armatec valgte å gå for disse løsningene, de årlige driftsutgiftene er vesentlig lavere når man produserer varme, kjøling og strøm selv. Til sammenlikning så brukes det 750 kWh for å produsere 24000 kWh kjøling ved bruk av energibrønn og sirkulasjonspumpe. Hadde vi benyttet kjølemaskiner ville vi brukt 12000 kWh for å produsere tilsvarende kWh for kjøling.

Er du interessert i å høre mer om de løsningene vi har benyttet i våre lokaler, så ta gjerne kontakt på e-post eller telefon.