Verdens nordligste vedfyringsanlegg med solvarme

Svalbard Bygg AS er en entreprenør som holder til i Longyearbyen på Svalbard og ledes av Trond Håvelsrud. Da han tok kontakt med Assemblin på Spitsbergen for å forespørre om en vedfyringskjel for sentralvarmeanlegg stusset de litt – det vokser ikke trær på Svalbard!

Svalbard Bygg bruker imidlertid en del trevirke i sin produksjon, og på Svalbard er det viktig å ta vare på alle ressurser en har, da alt av trevirke og materialer må fraktes til Svalbard med båt eller fly. Alt avfall på Svalbard kvernes også opp og fraktes med båt ned til fastlandet for videre behandling. Det gjør det dermed kostbart både å kjøpe trevirke til bygging, og kostbart å bli kvitt avkappet (nesten like mye som det koster å kjøpe trevirket i utgangpsunktet)

Trond Håvelsrud har derfor instruert alle sine medarbeidere om å ta godt vare på avkappen, og ta denne tilbake til bygget deres der de fyrer hele bygget stort sett ved hjelp av en Unical Gasogen G3 40 kW vedkjele. Denne fyrer Trond opp mellom 3 hver dag og hver dag – avhengig av sesong, fordi den 2000 liter store, PUR-isolerte tanken tar vare på energien frem til bygget faktisk trenger varmen. Tanken er også utstyrt med en tappespiral med kapasitet på inntil 54 liter per minutt for varmt tappevann.

Anlegget har – fordi alle bygg i Longyearbyen har dette – også fjernvarmetilknytning, men Trond sier at dette har blitt brukt svært lite siden oppstarten. Jeg er med når Trond fyller kjelen med avkapp fra produksjonen.  «Bare der sparte jeg 100 kroner i avfallsgebyr i tillegg til energiregningen» sier Trond fornøyd.

Svalbard er ikke kjent som Norges svar på syden rent temperaturmessig eller solmessig, men likevel har Svalbard bygg også investert i 4 solfangere på taket (i tillegg til solceller). Dette er DeDietrich CH250 paneler som er montert på taket. Disse jobber mot akkumulatortanken ved hjelp av en prefabrikert solstasjon og er et rent supplement til vedfyringen. «Om vinteren er det ganske så mørkt, men tilsvarende så har vi mange soltimer på sommeren» sier Trond, som allerede gleder seg til sommeren igjen.

Leverandør og montør av anlegget i Longyearbyen er Assemblin, avdeling Spitsbergen ved Ryno Hansen.