Som de fleste har fått med seg så har den norske kronen svekket seg den siste uken som en konsekvens av Coronavirus og oljeprisfall. Dette er dramatisk for importbedrifter som SGP Armatec AS der prisene naturlig nok må øke for å kompensere for økte kostnader.

Valutakursen ligger per i dag på 11.40 norske kroner for en euro (som er den valutaen som størstedelen av våre varer kjøpes inn i). Dersom en tar utgangspunkt i en «budsjettert» valutakurs på 10.40 så innebærer dette en økning på 9,6%. Ettersom dette er ekstreme tider så ønsker vi å holde tilbake så mye som mulig, og vi vil derfor øke våre priser med 7% med umiddelbar virkning.

For øvrig så er vår drift oppe og går som «normalt» – dog med hjemmekontor på tilnærmet alle ansatte. Vi har et stort lage med varer, og sender ut løpende.