Sørum kommune er en foregangskommune innen bruk av CO2 nøytral oppvarming og har på flere nye bygg valgt å benytte miljøvennlig bioenergi som grunnlast.

Bilde av Sørvald Bo- og behandlingssenter.
Sørvald Bo- og behandlingssenter

Kundene er skoler, borettslag, industri og næringsliv. SGP Varmeteknikk har levert utstyr til flere av kommunens bygg, blant annet Sørvald bo- og behandlinssenter.

Sørumsand kommune ønsket et behandlingssenter med en så energimessig og miljøvennlig profil som mulig. Løsningen fra SGP ble en kombinasjon av luft til vann varmepumpe og pelletskjel.

 

Vi er også involvert i leveransen av fjernvarme til Blaker bo-og omsorgssenter og Fjuk oppvekstsenter som begge satser stort på en fornybar miljøprofil.

 

Les mer: Hvorfor er det viktig å bli kvitt oksygen og gasser i varme- og kjøleanlegg, og hvordan gjør man dette best mulig?

Ta gjerne kontakt med oss i SGP Varmeteknikk hvis du har spørsmål om miljøvennlige varmeløsninger!