Solvarme og bioenergi er en god kombinasjon!

Innovasjon Norge støtter solvarmeanlegg gjennom Bioenergiprogrammet.

Solvarme kan støttes når;
– Solvarme er koblet sammen med et biobrenselanlegg for varmesalg eller gårdsvarmeanlegg
– Søkeren er bønder og/eller skogeiere eller små selskaper der disse er eiere
– Solvarmeanlegget kan vise tilfredsstillende lønnsomhet
– En kan enten søke om støtte til bioenergianlegg og solvarmeanlegg samtidig, eller kun til solvameanlegget – dersom det allerede eksisterer et bioenergibasert anlegg

Støttesatsene i Bioenergiprogrammet er;
Anlegg for varmesalg
– Inntil 40% tilskudd
– Maks 6 mill kr og 2 MW effekt

Gårdsvarmeanlegg
– Inntil 33% tilskudd
– Til Næringsformål: Maks kr 400 000
– Til bolig: Maks kr 30 000 (ved) / kr 40 000 (flis)

Les mer om Bioenergiprogrammet og se retningslinjene til programmet.