Skjøting av to type fjernvarmerør

Når to forskjellige typer fjernvarmesystemer skal slåes sammen, kan dette by på problemer om det kommer fra forskjellige produsenter.

Stålrør doble_Fjernvarmerør_Logstor_SGP 300x300Vi har ett scenario der to naboer, hvor begge har fjernvarme, og den ene skal levere varme til den andre. Problemet er at rørene som er brukt på den ene siden av rørtraseen, altså hos naboen, ikke er i henhold til fjernvarmestandarden. Problemet blir som følger: Isolasjonen er ikke festet fast i varerøret. Dette gjør at dersom det blir en lekkasje i systemet – enten fra jorda og inn i røret, eller at selve røret med vannet går i lekk – vil dette vannet spre seg i hele rørsystemet som har det ikke-godkjente røret. Konsekvensen blir derfor 150 meter med rør under bakken som er tilnærmet uten isolasjon. Dersom dette skjer, vil kunden måtte grave opp hele plassen, for å legge nye rør.

Videre vil det bli komplisert å skjøte sammen to forskjellige type rør, og at dette blir tett.SaniFlextra_Fjernvarmerør_Logstor_SGP 300x300

Om man ikke bruker samme type rør fra start kan man risikere å enten grave opp hele plassen, eller måtte leve med et vanvittig varmetap i mange år. Dette øker risikoen for skade på både utstyr og omgivelser.

Forskjellige produsenter lager forskjellige type rør, disse er ofte ikke en god match.

 

 

Ta gjerne kontakt med oss i SGP om du har utfordringer når det kommer til å slå sammen flere anlegg.