Reidar bygger sitt eget varmeanlegg!

Vår kollega Reidar har kjøpt et gammelt hus til seg og familien. I denne bloggposten vil du kunne følge Reidar fra scratch og forhåpentligvis, til ferdig varmeanlegg.

reidarEndelig skal jeg få muligheten til å sette all teorien ut i praksis ! Jeg har arbeidet hos SGP siden Mai 2007. Først med vedfyringsanlegg og akkumulatortanker. Siden varmepumper og sol + det meste av det andre vi tilbyr. Dessverre er det slik at jeg har svært begrenset praktisk erfaring innen faget, noe jeg håper å kunne endre på nå.

I denne bloggen har jeg lyst til å dele alle tanker, vurderinger, planer, tegninger og andre ting på veien mot å få bygget et vannbårent energianlegg jeg kan være stolt av. Jeg bruker uttrykket energianlegg siden jeg også har lyst til å prøve å få til kjøleløsning med det samme utstyret som brukes i varmeanlegget.

Litt om huset:

Moelven ferdighus fra 1969. 180 m² BRA, ca 150 m² p-rom når jeg er ferdig med ombygging av kjeller til oppholdsrom. Opprinnelig 10 cm isolasjon i vegg og 15 cm i tak. Har nettopp byttet alle vinduer og dører. Har beregnet maks effektbehov til ca 9 kW ved DUT ( 60 W/m² x 150 m²).

Reidars hus
Hva skal jeg fyre med ?

Som produktansvarlig for vedkjeler fikk jeg en forkjærlighet for fyring med ved. Har også forstått at interessen for ved har en tendens til å øke etterhvert som man blir eldre. Den såkalte vedsjuken er utbredt har jeg skjønt. Synes også det er trivelig å holde på med ved, så det blir nok en eller annen form for vannbåren vedfyring.

Vi har også vært så heldige at huset vårt ligger slik til at det er sol fra tidlig morgen til sent kveld. Plassering i forhold til syd er også optimal. Solenergi er den reneste av alle energiformer, og det er litt snedig å tenke på at alle andre energibærere (unntatt atomkraft) er omdannet solenergi. SGP har nylig fått tilgang på rimelige solfangere for boligformål, så dette må ihvertfall sjekkes ut. Når vi tillegg har en haug med unger som dusjer uendelig lenge så er solvarme en veldig rimelig måte å skaffe tappevann på.

En luft/vann varmepumpe er også interessant, særlig siden vi har en variant som lett produserer 70°C  tappevann. Olimpia Sherpa Aqua Due er en totrinns varmepumpe. En krets med kjølemedie type R410A som produserer varme og en krets med R134a som produserer mot tappevann. En slik løsning vil kunne gi gode besparelser når solvarme ikke er tilstrekkelig og jeg ikke har kommet i gang med fyring ennå. Må absolutt vurderes.

Vedovn, solvarme og evt. varmepumpe må også knyttes sammen. Det åpenbare valget da er en akkumulatortank som er tilpasset slik at den kan utnytte energibærerene på en optimal måte. Akkumulatortanken vil også fungere som boligens energibatteri. Når det fyres i vedovnen vil den produsere mer varme enn huset trenger. Overskuddet lagres i akkumulatortanken. Viktig å huske på at vannet fra vedovnen vil være veldig varmt og ikke bør blandes med det vannet som evt går tilbake til varmepumpen. Når solen varmer som mest, har vi minst behov for varme. Tanken må da kunne ta i mot, og lagre slik at vi kan benytte varmen enten til varmtvann eller til gulvvarme på badet. I tillegg trenger varmepumpen et minimumsvolum for å kunne gå så godt som mulig og ikke ha hyppige start og stopp. På toppen av det hele skal det være tappevannspiraler i tanken som kan forvarme dusjvann og annet varmt forbruksvann så mye som mulig.

Dette er vanskelig. Hvordan velge tank som kan tilfredsstiller alt dette? Dette kommer jeg til å tenke på nå i startfasen.