SGP leverte preisolerte rør for fjernvarmedistribusjon fra Europas mest fremtidsrettede varmesentral

Bilde av Akershus EnergiparkAkershus Energipark ble åpnet i 2011, og er en av Europas mest moderne og fremtidsrettede fjernvarmesentraler. Anlegget eies av Akershus Energi Varme AS og leverer fjernvarme basert på lokale, fornybare varmekilder som skogflis fra nærområdet, varmepumpe, solfangeranlegg, bioolje og gass fra lokalt avfallsdeponi. Parken var en stor del av Akershus Energis milliardsatsing på fornybar energi.

SGP Varmeteknikk hadde rammeavtale på å levere fjernvarmerør og kundesentraler.

Løsningsorienterte arbeidere og høy kvalitet 

Ivan-Henrik Berg var på den tiden utbyggingssjef for Akershus Energi Varme AS sin satsing på fjernvarme, og er i dag markedsansvarlig i Akershus Energi Varme AS, han er fornøyd med produktene SGP leverte.

– Samarbeidet fungerte bra, og vi hadde en veldig god tone. Vi løste ting underveis om det dukket opp problemer, og SGP leverte både på tid og kvalitet.

SGP Varmeteknikk har levert fjernvarmerør og kundesentraler til flere av Akershus Energis anlegg.

– Jeg kan absolutt anbefale SGP Varmeteknikk AS videre.