Svalbard Bygg AS er en entreprenør som holder til i Longyearbyen på Svalbard og ledes av Trond Håvelsrud. Da han tok kontakt med Assemblin på Spitsbergen for å forespørre om en vedfyringskjel for sentralvarmeanlegg stusset de litt – det vokser ikke trær på Svalbard!

Svalbard Bygg bruker imidlertid en del trevirke i sin produksjon, og på Svalbard er det viktig å ta vare på alle ressurser en har, da alt av trevirke og materialer må fraktes til Svalbard med båt eller fly. Alt avfall på Svalbard kvernes også opp og fraktes med båt ned til fastlandet for videre behandling. Det gjør det dermed kostbart både å kjøpe trevirke til bygging, og kostbart å bli kvitt avkappet (nesten like mye som det koster å kjøpe trevirket i utgangpsunktet)