På Søre Traasdahl er det installert solvarmeanlegg som tilskudd til biovarmeanlegget. Hyttene har mye besøk på sommeren, noe som gjør at årsvirkningsgraden for anlegget blir meget høyt og årlig besparelse er ca. 3,5 tonn flis.

Søre Traasdahl hyttegrend

2665 Lesja, Norge