Simex er en flerfaglig teknisk entreprenør som har bygget nye lokaler til eget bruk på Forus industrifelt i Stavanger. Bygget er svært moderne og man har valgt teknisk gode løsninger for å utnytte fjernvarmen best mulig.

Simex bygget, Forus

Kanalarmen 10, 4052 Stavanger, Norge