Vi leverte i februar preisolerte rør til ett anlegg for fiskeolje. Vår kunde var Momek PTN og deres kunde Skretting AS. Leveransen besto av ca. 120m rør i DN65 og DN80. Det spesielle her var at rørerne ble levert med 4 stk ø18mm Cu tracer rør i isoleringen. De lagde her 2 sløyfer med varmtvann sirkulasjon istedenfor varmekabel til å holde mediet temperert.

Rør til anlegg for fiskeolje

Sjøhagen 15, 4016 Stavanger, Norge