PWC bygget er en del av den kjente BARCODE rekken i Oslo. På grunn av anlegget størrelse og ikke minst høyde forventet man utfordringer i forhold til å holde varme- og kjøleanlegget fritt for luft. Løsningen ble vakuumutluftere.

PWC Bygget – Barcode, Oslo

Dronning Eufemias gate 8, Oslo, Norge