Sommeren 2017 leverte SGP rør til ett par store jobber i Oslo. Kunde var K. Baugerød anlegg AS og rørene var til utskifting og ombygging av gammelt eksisterende fjernvarmenett I Haakon VII gate og Munkedamsveien. Rørene var i hovedsak DN250 og DN400. Vi levert også preisolerte ventiler i DN500 og DN400 med hydraulisk aktivator og omløp.

Preisolerte fjernvarmerør til eksisterende fjernvarmenett

Munkedamsveien, Oslo, Norge