Oset vannrenseanlegg ligger ved Maridalsvannet og renser størstedelen av drikkevannet til Oslo. Anlegget er avhengig av å rense vann selv ved strømstans og har installert 2 reservekraft-aggregater. En stor utfordring ved anlegget var å få ut eksos fra disse gjennom en stor, utsprengt fjellhall.

Type referanse
Oset vannrenseanlegg, Oslo

Midtoddveien 42, 0494 Oslo, Norge