Møller bil ønsker en miljøvennlig profil på sine salgslokaler og trengte å oppgradere sine lokaler på Gjøvik. Ønsket var å kunne benytte geo-energi ved hjelp av varmepumpe, samtidig som man fikk en kostnadseffektiv installasjon som også kunne håndtere frikjøling.

Møller Bil, Gjøvik

Ringvegen 10, 2815 Gjøvik, Norge