Energisentralen ved idrettsanlegget i Jevnaker leverer både kulde til kunstisbanen og varme til fjernvarmenettet i Jevnaker. Overskuddsvarmen fra kuldeproduksjonen til kunstisbanen benyttes som undervarme på kunstgressbanen og i en høytemperatur varmepumpe som produserer grunnlast til fjernvarmenettet. Om sommeren benytter varmepumpen gressbanen som kollektor til varmeproduksjon. Som spisslast er det installert 2 x 750 kW bio flis og 3 MW bio olje.

Jevnaker idrettsanlegg

Idrettsplass, Jevnaker, Norge