Økt bruk av trevirke som råstoff til energiproduksjon er et opplagt svar når vi skal bevege oss mot et lavutslippsamfunn. På Gjennestad var det i tillegg et klart ønsker om å bruke lokale råstoffressurser som vil bidra til å opprettholde et vakkert kulturlandskap i områdene nær skolen. Gjennestad ønsker økende bevisstgjøring rundt det å velge miljøriktige energiløsninger for framtiden og valgte et biobrenselanlegg fra SGP Varmeteknikk AS.

Gjennestad Gartnerskole

Gjennestad Gartnerskole, Stokke, Norge