På Frogner i Sørum ble det bygget et nytt idrettsbygg med et areal på 7.200 kvadratmeter med en kontraktsum på 105 millioner kroner eksl. mva. I dette prosjektet leverte SGP Armatec produkter til Oslo VVS Service AS, som stod for monteringen.

Frogner idrettspark

Trondheimsvegen 350, Frogner, Norge