Fredrikstad fjernvarme leverer varme fra Frevar sitt forbrenningsanlegg i Fredrikstad. Gjennom flere år har Fredrikstad Fjernvarme bygget ut sitt fjernvarmenett i takt med den økende kundetilgangen.

Fredrikstad Fjernvarme

Stabburveien 18, 1617 Fredrikstad, Norge