Førdefjorden Energi leverer fornybar energi fra fjordvarme til bygg i Førde. Førdehuset, Førde Sentralsjukehus og andre større bygg får nå varme og kjøling basert på fjorden som energikilde. I 2018 åpnet de en topp moderne energisentral på Øyrane. Her har SGP Armatec levert:

• AHRI sertifiserte varmevekslere for sjøvann (Titan) og til mellomkrets fra Alfa Laval
• Trykkholding for fjernvarme og mellomkrets fra Reflex
• Kundesentraler for varme og kundesentraler for kjøling til blant annet:
- Sunnfjord Energi kontorbygg
- Førde sentralsykehus
- Førde barneskole
- Førde ungdomsskole
- Førde helsetun
- Hafstadparken
- Førdehuset
- Øyrane VGS

Førdefjorden Energi

Firdavegen 5, 6800, Førde, Norge