Fjell er en drabantby i Drammen som består av fire borettslag fordelt på 31 høy- og lavblokker, 1500 leiligheter og ca. 3800 innbyggere. Alle blokkene er knytt sammen i et nærvarmeanlegg med én kundesentral i hver blokk som fordeler varme og tappevann til hver leilighet.

Fjell, Drammen

Fjell, Drammen, Norge