SGP Armatec leverte en komplett energisentral til Biltema sin nye butikk på Slitu. Prosjektet ble styrt av Rørlegger Kontakten AS ved prosjektleder Steinar Olsen. Til tross for kort leveringstid på prosjektet, så klarte vi å levere et komplett anlegg på kun 4 uker. SGP Armatec har bistått i utforming av systemskjema, prosjektering av vannmengder, hvordan å koble varmepumpe mot akkumulatortank, varmeveksler, elkjel og ekspansjon.

Biltema butikk på Slitu

Morstongveien 25, 1859 Slitu, Norge