Nybygg av helikoperhangar for Avinor.

Type referanse
Avinor helikopterhangar, Spitsbergen

Svalbard lufthavn, 9170 Longyearbyen