Austrått Bo og aktivitetssenter er et senter i Sandnes med totalt 40 sykehjemsplasser, samt dagsentertilbud, kafe, frisør og fotpleie for personer med demens.

Senteret ble i 2017 oppgradert til å inkludere et solvarmeanlegg for å understøtte tappevannsforbruket på senteret, og SGP har levert et komplett solvarmeanlegg til senteret. Anlegget har ca. 200 m2 solfangere og totalt 10.000 liter akkumuleringstanker med forvarmespiraler for tappevann. I perioder med mindre tappevannsforbruk – eller overproduksjon av varme vil overskytende varme veksles over på nærvarmenettet i området som på sommerstid har lave driftstemperaturer (50-60°C).

Austrått BOAS

Vindhagen 1, 4306 Sandnes, Norge