Alfa Lavals serie med tørrkjølere beregnes til det enkelte behovet. Alfa Laval har både enkle og doble tørrkjølere, samt V-type tørrkjølere. Tørrkjølere benyttes gjerne for å dumpe overskuddsvarme fra kjøleprosesser, men kan også benyttes til å hente energi til en væske/vann varmepumpe.

Ingen produkter ble funnet som passer dine valg.