2315 DRUFI+ – DN 20-32

DRUFI+ er designet for å fange partikler i drikkevannet i størrelser ned til 90μm. Den beskytter dermed annet utstyr i tilknytning til drikkevannet og sikrer forbrukeren mot uønskede partikler som kan trenge inn i vannledningen på vei fra vannverket. DRUFI+ kommer i to varianter; med filter og trykkreduksjon (DFR) og kun filter (FR). Filteret renses ved tilbakespyling og kan derfor forsyne drikkevannsinstallasjonen med filtrert vann samtidig som filteret spyles. DRUFI+ kan utstyres med automatikk for automatisk tidsbasert tilbakespyling.