Termisk sikkerhetsventil – serie 3065

Den termiske sikkerhetsventilen åpner for vann ved høye temperaturer, og benyttes for å kjøle ned prosesser. Aktuelle bruksområder kan være fastbrenselkjeler eller solvarmeanlegg som trenger å ”dumpe” varme ved for høye temperaturer.

Beskrivelse

Ventilen har et enkelt sete som åpner ved stigende temperaturer. Dette styres av to uavhenige temperaturfølere som leveres i en medfølgende følerlomme.